...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,540,000
 • Bán 5,642,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23120.00
 • AUD18317.94
 • CAD18527.42
 • CHF25566.58
 • CNY3633.61
 • DKK3815.26
 • EUR28407.77
 • GBP32639.28
 • HKD3015.41
 • INR325.95
 • JPY220.17
 • KRW21.60
 • KWD78901.68
 • MYR5744.93
 • NOK2774.07
 • RUB347.21
 • SAR6365.65
 • SEK2806.18
 • SGD17596.38
 • THB775.61
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền