09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,726,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD17652.09
 • CAD19000.50
 • CHF25460.79
 • CNY3629.08
 • DKK3766.39
 • EUR28046.27
 • GBP32599.64
 • HKD3013.38
 • INR321.31
 • JPY212.37
 • KRW21.42
 • KWD79355.52
 • MYR5610.32
 • NOK2753.50
 • RUB351.80
 • SAR6367.90
 • SEK2772.95
 • SGD17408.88
 • THB740.46
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền